Txojkevhlubhauvnpausuav

Txojkevhlubhauvnpausuav

Txoj kev hlub Nyob nrog koj tus npau ntubYuav nyob koj nyob tiag tiagLi no thiaj tau pw nthi hauv koj xub ntiag...

mloog nkauj music

Mloog nkauj dedication nias cov title nyob saum toj

  xob tua neeg (neeg cov témoignage)

  nkaujnoogyajyuam
  nkaujnoogyajyuam

  Posts : 2139
  Join date : 01/03/2011

  xob tua neeg (neeg cov témoignage) Empty xob tua neeg (neeg cov témoignage)

  Message par nkaujnoogyajyuam le Jeu Juin 07, 2012 6:28 am

  Nkawm niam txiv Xob tua no nyob lub zos Phonkeo Vangvieng ,yog cov neej tsa Hmoov V lub npe hu ua L,peb yog neej yog tsa yog phooj ywg sib paub zoo, nkawv mus ua teb npleg thiab teb cog ntoo yas nyob ze rau ib cheeb tsam zos pob zeb tsov , muaj ib thaj teb neeg tsis tau luaj ,neeg hais tias daim teb no pom dab zaum puav ces cov neeg tsis kam luaj daim teb no ces nkawv ob niam txiv txawm mus luaj ua teb cog ntoo yas,nkawv mus luaj tas hlawv du lug cog ntoo yas tiav tas rau, nkawv ua ib lub tsev teb rau ntawm daim teb no , nyob rau sab laug ntawm lub tsev teb mus deb li 50 m muaj ib lub qhov luaj li ncauj kawm to dub nciab rau hauv lawm ntsia mus hauv lub qhov vam loj zus mus tob tob rau hauv lawm, ntawm sab xis lub tsev teb kwv yees li 10 m muaj ib lub hav ua kwj qhuav qhawv tsis muaj dej tawm li.
  Nyuav tau 3 weeks dhau los no , hmo ntawv los nag hlob heev xob quaj xob nroo kwv yees li 10 PM cov neeg mus ua teb ua ke ntawv muaj li 2-3 yim thiab tab sis lawv nyob deb li 100 tawm m ces xob tua thawj zaug rau nkawv kiag ,xob rov tua zaum ob ntxiv ,zaum 1 thiab zaum 2 tej zaum nkawv tuag lawm ces xob rov tua zaum 3 kiag ntxiv thiab zaum 3 no mas yog xob hlawv nkawv thiab hlawv lub tsev cig plaws ,ces cov ua teb ze ntawv thiaj khiav loo tiv nag mus xyuas mus saib ib ncig ntawm lub tsev teb tsis ntub nag li tab sis ob sab mas los nag hlob heev dej tsaws npoos, lawv thiaj ntsia ob niam txiv ntawv no cas dub nciab lawm xwb , lawv yuav mus muab tab sis xob quaj nthe laim xob heev lawv thiaj rov los pw tom nyias tsev teb pom kev zog uas nag tu lawm lawv thiaj rov mus xyuas ob niam txiv no tes taw tu tas ua yoj ua yav nqaij los kub hnyiab pawv tas tshuav pob txha lawm xwb tus niam nws ntsia looj 2 tug hniav tooj thiab tus txiv cov hniav loj zog thiaj cim tau nkawv ,lawv saib muaj ib ya ntoo luaj plab hlaub tawg ntsia ntsees rau ib sab ntawm lub tsev teb xwb dua li yeej kub hnyiab tas huv si , lawv mam saib lub kwj ha ntawm ib sab tsev ntawv uas ib txwm tsis muaj dej txhawv no cas muaj dej txhawv yos hauv tawm los.
  Xob tua tsuas hnov zaum no mas thiaj heev kawg li, lawv coj nkawm niam txiv no los pam muab tus txiv pam ib hmos xwb muab sam sab lawm ,hos tus niam muaj neej muaj tsav thiaj cia 3 hmos cia kwv tij neej tsa ua hauv qhua tuaj saib tuaj xyuas.
  Nkawm niam txiv xob tua no muaj kwv tij niam txiv yug nyob Meskas teb 4 leej nyob ntuj qub qab 3 leej.
  Pab nkawm niam txiv no tu siab kawg li los tsis pom qab ua li cas , muab xav mas tej zaum thaj chaw no yog Zaj li Zaj tsis nyiam yus mus nyob vim tsis muaj dej loj ces Zaj muab tsis tau Zaj thiaj kom Xob tua los tsis paub yog xav li peb ib txwm xav los mus, yog ho xav rau sab Technology nws ho xav nws dua yam lawm thiab,
  Sawd daws sim xav seb yog tim li cas xob thiaj tua thiab hlawv heev npaum no …
  Ua neej nyob vam txoj hmoo pov puag txoj hmoo zoo yeej zoo xwb qhov tseeb yuav tau coj ncaj tsis tua neeg tsis deev luag poj luag txiv tsis huab noj huab haus ces ntuj yeej pov fwm zoo .
  Tus kwv tij hmoob ntuj qub qab thiab cov phooj ywg s/d nej yeej tau read tas lawm ua li nej ho pom li cas xwb hais ob niam txiv no qhov Xob tua? Raws li kuv xav mas hais txog ntawm lub qhov uas luaj lub kawm uas nyob ze nkawd lub tsev teb ntawd ntag, rau qhov yav ntuj thaum kuv tseem me muaj li 10 xyoo ntawd nyob peb teb chaws poom hais nplog teb ntawd muaj ib lub qhov luaj nkaus li ib lub nyuag me nyuam tsev nyob kiag rau hauv ib lub hauv hav kuj tsis muaj dej, mas ib thaj tsam ncig lees li 4 dag rau ntawm lub qhov no mas yeej du lug cuag li muaj neeg cheb tas li xwb, ho lub qhov mas dub nciab xwb tsis paub tias tob npaum li cas? Tab sis txij li 30 daj ncig lub hauv hav no mas yog tshav nyuj xwb los nyuj yeej tsis mus noj zaub ze kiag li, hos tej ntoo ua nyob ze ntawd los tej laus yeej tsis mus ntov kiag li thiab, mas tej laus yeej hais tias kom txhob mus ze lub qhov Zaj ntawd li, yog leej twg mus ze mas yeej ua ib lub suab nyooj nyooj txaus ntshai kawg no nawb, mas tom qab no tej laus ho coj peb los nyob ze rau thaj chaw no li ntawm 11/2 mile xwb cov laus khawb tau ib lub tshav dav hlau rau cov dav hlau muaj tis tuaj tsaws tau 3,4 zaug xwb ua cas kaj ntug tag kis txawm muaj tib lub qhov ua thi zim tuaj tshwm plaws ntawm hau tshav dav hlau qaij leg li 80 degree puag hauv nruab tiv tuaj luaj nkaus li lub kas tham liab saib ntsoov rau ntawm qhov chaws ua dav hlau tuaj tsaws kiag es pheej tig loo taub hau rov qab rau nram tshav dav hlau es yuav npaj ya mus, ces peb tus coj thiaj kom nws tus kwv, kwv tij muab tau 18 nplaum luaj caj npab pav ua ib pob es tis xai li 1 dag ces ze taws kiag rau muab pov kiag rau hauv lub qhov ntawd mus ntev loo thiaj mam tawg, ces txawm pom ib cov pa ntsuab ntsuab tawm tawm tuaj xwb, tau 3,4 hnub tom qab xwb dav hlau tuaj tos cov neeg mus yuav khaum los noj 30 no peb tus thawj coj kuj caij lub dav hlau muaj tis ntawd thiab thaum lub dav hlau rag los es ya plaws ntawd txawm pom lub dav hlau ntawd sab tis sab laug qaij kiag xa ua nploog nqeeb txaws lug dua ntais nram kwj ha lawm ces s/d ntshai ntshai xav tias ntshe dav hlau pooob lawm no? Tab sis ib ntsis ho pom ya ntab plaws rau puag tim cov hav zoov lawm es s/d thiaj mam li rov kaj siab. Ces hmo ntawd txawm los npau suav rau peb ib niag pog laus hais tias kuv twb muab kiag yawg nkias pov na has tab sis lub ntuj xa tib npuag tes ua rau kuv tes plam plaws lawm xwb, vim lub ntuj hais tias koj yog tus tim Tswv hauv nruab yeeb tiag, hos nkias pov no kuj yog tus tim tswv nyob rau saum yaj ceeb thiab, tos luag ho ua tau li rau koj no los vim koj xwb mus thab luag ua ntej lawm, ces luag thiaj ua rau koj yuav txov luag txoj sia tsis tau no ces lub niag qhov ntawd txawm kom s/d tuaj dov cov niag pob zeb ntau ntau ntawm qaum tshav dav hlau ntawd coj mus txhub lub niag qhov ntawd tas ces txawm tsis muaj dab tsi tshwm sim tuaj ntxiv li lawm. Mas yog li no ces txhais tau hais tias tos cov neeg ua nyob coob npaum li ntawd es lawv ho tsis muaj leej kam mus luaj thaj teb ntawd li no los twb vim yog s/d yeej hnov muaj tej yam txias siab heev los lawm, hos nkawd kav xyeem qhov yooj yim ntag ces ntshe tsis mus nug kom paub tseeb tias yog tim muaj tus dab tsi tiag thiaj tsis muaj leej twg kam luaj thaj av ntawd?....Mas hais rau s/d txhob siv cav li ub li no lawm, qhov tseeb ces yog tim nkawd mus ua teb rau luag qhov chaws, uas yog luag vaj luag tsev luag qhov chaw nrhiav noj nrhiav haus, twb chim chim luah siab npaum li cas rau nkawd lawm ua ntej luag thiaj hu Xob tua thiaj li tua ntau teg ua luaj li Thiaj los los kom nkawd kub nyhiab tas ntag? Hos lub hauv hav uas ib txwm tsis muaj dej li tab sis thaum tua nkawd tas ho muaj dej lawm no mas kuv ho tsis paub thiab tej zaum kuj yog zaj laug qhia hais tias yog nws teej nws tug no rau yaj ceeb kom txhob mus kov ntxiv lawm no xwb los kuj tsis paub? Hos Hais txog Xob thiab Zaj no mas tej zaum s/d kuj yuav paub tsis zoo kuj xav tau hais tias nkawd twb yog yeeb ncuab no? Cia kuv ho lam tham me me raws li kuv paub xwb yog tsis raug no los thov zam txim. Ntuj thaum ub lub Ntuj tsim tau lub Nteb no los mas Ntuj tsim tau muaj 4 tug txoov Xob nyob 4 ceg kaum ntuj, 4 tus txoov Zaj nyob 4 ceg kaum teb, 4 tug txoov Ntxhw nyob 4 ceg kaum teb, 4 tug niam Mab Qus Txiv mab Qus uas yog tib neeg. Cov no ces yog cov Ntuj xub tau tsim los. 4 tug Xob ces yog Tswv Ntuj kiag, 4 tug Zaj ces yog 4 tug tus ua los tuav daiv Av no kom tsis txawj piam sij puas ntsoog kom nyob ruaj nyob khov, 4 tug txoov Ntxhw ntawd ces yog 4 tug tsiaj uas muaj zog loj tshaj los nyob rau daim av no, mas yog thaum twg kuv,koj leej twg muaj kev phom sij es luag yuav ua kom yus no nqaij ntuag ntshav nrog ntag no ces cia li txheev txog cov kuv hais no kom los pab koj no ces koj ib ce tshee laim dais koj mus kev mas sib kha xwb, yog koj dhia thiab ces koj yeej dhia tau siab heev,ntaus raug leej twg ces tus ntawd kawm ncaim xwb, hos yog muaj mob lov tes lov pob txha, kub nyhiab ua rwj, rau dab, los sis yog leej twg tso dab tuaj li hmoob pheej tso dab tuaj tua kom koj tuag los sis tom koj act ces hu cov no los pab xwb ces luag yeej tua tsis tau li lawm hais txog yog tso dab xwb, yam Txuj Ci Hwj Huaj no yog Huaj Lag Siv Sawv nws yog Hwj Hua yees ntxwv, no yog lus tshab txhais me ntsis xwb txawm yog leej twg tub ho muaj tes txuj ci no lawm no los kuv haj yam yam nrog zoo siab, tsua muaj nrog nws zoo siab xwb, hos kuv ces kuj yog ib tug txawj yam txuj ci no kiag thiab sib ntsib dua bye.


  Dernière édition par nkaujnoogyajyuam le Jeu Juin 07, 2012 6:31 am, édité 1 fois
  nkaujnoogyajyuam
  nkaujnoogyajyuam

  Posts : 2139
  Join date : 01/03/2011

  xob tua neeg (neeg cov témoignage) Empty Re: xob tua neeg (neeg cov témoignage)

  Message par nkaujnoogyajyuam le Jeu Juin 07, 2012 6:29 am

  (2éme témoigage de l'escagot)
  Posted Yesterday, 08:02 PM
  Muab hais rau Hmoob sab mas kuv pom 2 zaug ntawm qhov muag lawm nawb thaum nyob yav ntuj qub qab os. Muaj ib zaug ces peb cov mes nyuam yaus ua si ntawm peb lub zos ntsia ntsoov mus rau hmoob ib lub zos nyob raws ib lub lajroob qis dua peb lub zos. Tib pliag li 5 nasthis xwb ntuj tsau kiag xob laim 3 zaug ntsais plias tim lub zos hmoob. Peb tig mus saib pom kiag hluav taws xob ci dawb paug saum cov huab los ncaj qha rau ib tug tshawb nyob ntawm ib yim hmoob lub qab sib taug saum ntsis lij lias rau hauv, hauv paus. tag peb mam hnov lub suab nrov ua av deeg daws. Taghnros li no xwb ntuj rov qab tshav kiag li qub lawm thiab. Neeg mus saib coob coob ces lawv mam mus hnriav tau ib tug kablijtxhooj luaj caj npab tuag hauv lub hauv paus tshawb.

  Zaum 2 mas yog kuv pom kiag ntawm qhov muag thiab. Nyob rau hauv yeej thoj nam nongkhai. Kuv thiab ib cov phoojywg mes nyuam yaus tab tom uasis muab khau khiab ntau yas ntawm ntug yeej uas yog thiab ib lub qub qua tsev. Tsis muaj ncej tsev tag lawm zoo li ib pav liaj lawm xwb. Nyob ntawm ib sab muaj ib tsob ntoo loj siab li 3 ru tsev tawm. Peb tseem ntau yas tav su nrig tshav ntuj kub sov nkig nkuav. Ntuj cia li tsau nti ces xob cia li laim laim. Peb saib ntawm tsob ntoo mas muaj ib cov ntsaum dub coob coob qhwv taghnros hauv, hauvpaus ntoo mus nto ntsis kiag. Xob tib laig mas cov ntsaum no co kiag lawv cov pob tw nrov ziag. Xob tib laim rov co kiag lawv ko tw nrov ziag dua, ces peb xav zoj yuav tau txhob nyob ze ntawm no. peb txav tangnrhos lib ib lub qua tsev xwb ces xob ua hluav taws hlawv hauv hauvpaus ntoo ti kiag zaum ntsis. Hluav taws mas qhwv kiag tsob ntoo. Hlawv tag ces ntuj kuj rov kaj thiab tshav ntuj nrig li qub, peb mus saib mas cov ntsaum tuag tag tus noob kiag.

  Kuv xav tsis thoob hais tias vim li cas xob thiaj li paub hais tias yuav tua los yog yuav xuas hluav taws hlawv xwb tau lawm??????????????????????

  Yog hais los ntawm science mas nyob li tebchaws nplog es hmoob khaws tau cov taus xob tooj daj mas kuv xav hais tias tej zaum yuav yog li nej ib cov hais lawm. Vim cov taus tooj daj no yog cov neeg thaum ub tsim tseg ces av npog lawm. Tabsis thaum muaj nag xob nag cua ces cov taus xob tooj daj no nws nqu cov hluav taws xob. Xob tua tag ces tej thaum hmoob thiaj li mus hnriav tau rab taus xob tooj daj no ntawm qhov chaws xob tua.
  taus xob kuj muaj rab tau xob ua yog pob zeb thiab


  Dernière édition par nkaujnoogyajyuam le Jeu Juin 07, 2012 6:38 am, édité 1 fois
  nkaujnoogyajyuam
  nkaujnoogyajyuam

  Posts : 2139
  Join date : 01/03/2011

  xob tua neeg (neeg cov témoignage) Empty Re: xob tua neeg (neeg cov témoignage)

  Message par nkaujnoogyajyuam le Jeu Juin 07, 2012 6:32 am

  science :
  HmoobNtujQubQab

  Ua tsaug koj coj tej xwm txheej no tuaj qhia rau peb paub os. Qhov xob tua neeg li koj tham no, nyob teb chaws Meskas tim peb no los xob yeej tua 2-3 yim Hmoob lawm thiab os. Tab sis tsis paub tias yog tim HMOOV PHEM los, los yog tim hauv av muaj tej khoom tooj hlau uas txais hluav taws xob.

  Cia kuv qhia koj me ntsis. Kuv kawm Electronic Engineer. Muaj ib hoob ntawv kuv kawm txog hluas taws xob hauv ntiaj teb no thiab saum ntuj. Yog ua li cas thiaj muaj hluav taws hlob nyob saum ntuj yog li no: The high pressure of the hot air and the low pressure of the cold air collide together. Then it sparks electron. When the electron is created. The earth itself has neutron, protron, and electron as well. Up in the sky has positive charge, and on earth it has negative charge. The positive and negative charge contact each other from earth and in the sky when it is lightning. Then it creates electrical force shooting from the sky. Qhov no peb hu ua xob tua lossis xob hlawv no os.

  Yog leej twg nyob ncaj rau txoj kav positive and negative charge no ces yuav tsum mag hlawv xwb. Qhov no yog qhov kuv kawm nyob teb chaws Meskas no, es lam muab tham li no qhia koj. Tej zaum nyaj yuav tsis yog dab ua thiab.

  Nyob rau teb chaws Meskas no, nyob pem Wisconsin, muaj ib tus txiv neej Hmoob mus ua teb thaum ntuj los nag, nws tseem pheej tiv nag ua teb ces, xob tib laig tuaj, ces cia li ua kiag ib co hluav taws muab nws kuv kiag thiab. NWs twb tau los pw tsev kho mob, nws thiaj zoo.

  Muaj ib tug ntxhais Hmoob Xyooj nyob rau pem Wausau Wisconsin, thaum ntuj los nag, nws mus nyob hauv nws lub tsheb, tiv cav cia mloog nkauj, ces xob tib laig tuaj, xob twb muab nws hlawv kiag thiab. Nws twb yuav luag tuag.

  Nyob Arkansas, muaj ib yim Hmoob Lauj, nws muaj 1 pab nyuj ze li 50 tawm tus. Nws muab cov nyuj coj los kaw ze ntawm nws tsev. Nws muaj quav nyab rau nyuj noj. Ntawm qhov nyuj nyob muaj ib tsob ntoo thuv. Hos saum nws lub tsev thiab cov nyuj nyob yog nyob rau saum ib lub me nyuam ncov roob. Muaj ib hmo, los nag, xob cia li tua ib teg tuaj, muab nws 6 tus nyuj hlawv tuag tas nrho. Nws lub TV kuv hnyab tas nrho. Tej zam no yeej tsis txaus ntseeg kiag li.

  Tab sis thaum kuv kawm electronic engineer, kuv kawm txog saum ntuj thiab hauv ntiaj teb no muab hluav taw xob sib txais li cas. Kuv mam li totaub tej xwm uas peb hais tias xob tua no. Qhov no yog hais txog kev kawm xwb os.

  Hais txog sab ntsuj plig, kuv xav tias saum ntuj, ntshe yeej muaj cov tim tswv nyob saum ntuj ua hluav taws xob, tua los rau hauv ntiaj teb no thiab los kuj tsis paub. Tab sis vim cov scientist ntsia tsis pom ces luag qhia tsis tau rau yus.

  Lam tham li no qhia rau koj xwb. Pab tu siab kawg rau 2 niam txiv Hmoob ua raug xob tua no ov.

  HmoobLivXwm

  Contenu sponsorisé

  xob tua neeg (neeg cov témoignage) Empty Re: xob tua neeg (neeg cov témoignage)

  Message par Contenu sponsorisé


   La date/heure actuelle est Sam Juin 15, 2019 11:53 pm